Velkommen til Skovbrynet

PADBORGS DANSKE BØRNEHAVE

Vores vision

Vi vil give børnene en god hverdag med mange positive oplevelser der er med til at styrke deres selvværd. Her skal de mærke at de er værdifuld og at de respekteres for dem de er. Vi anerkender og respekterer deres følelser og italesætte disse, så barnet lærer at sætte ord på det der er svært og det der skaber glæde. Derigennem støtter vi barnet i at kunne mærke sig selv og lære at kunne give udtryk for sine følelser. Selv og medbestemmelser vægter vi højt i alle børnehavens grupper. Hos os har de mulighed for at være med til at præge deres egen hverdag –  det kan være alt fra at vælge en sang til at bestemme hvilke aktiviteter vi skal lave denne dag. Alle børn skal opleve at være i en privilegeret position hver dag.

Vi har en forudsigelig hverdag med faste rutiner, så alle børn kan trives og udvikles bedst muligt. Det pædagogiske personale skaber trygge rammer til børnene. Hermed kan de udvikle sig selv i deres eget tempo. Barnets stemme er vigtig!

 

 

Børnehaven Skovbrynet

Skovbrynet er en børnehave der er fordelt på tre stuer. Vi har en småbørnsgruppe på højest 11 børn, som hedder Mariehøns og en gruppe med de 3-4 årige som hedder Muldvarper og de kommende skolebørn på 5-6 år, som hedder Pindsvin. Vi vægter højt at være ude i naturen og værner om den. Vi tilbyder mange udendørs aktiviteter, tager også på ture i nærområdet. Vi er en institution der er miljøbevidste og formidler glæde ved naturen, bevægelse og naturen som læringsrum. Derudover vil vi være rollemodeller i at leve sundt. Vi spiser sundt og det afspejler sig i vores kostpolitik. Vi er en engageret personalegruppe der har det godt sammen. Sammen har vi skabt et sundt arbejdsmiljø med en anerkendende tilgang til hinanden og en åben reflektionskultur. Vi tør sige tingene højt og kan undre os i fællesskab. Vi er alle ude-mennesker og fornemmer selv glæde ved naturen og har nemt ved at formidle begejstringen for de små naturfænomener. Vi er glade for vores arbejdsplads og ser forældrene som en vigtig sparringspartner i forhold til barnets udvikling.

Udeaktiviteter vægtes højt og vi er tit ude på vores legeplads, kolonihus  som byder mange udfoldelsesmuligheder for alle aldersgrupper. Derudover arbejdes der med kost, natur og miljø, besøg i lokalområdet og der en koloni hvert år for de ældste børn. Der tages ofte på ture og vi har en kolonihave, hvor der også er indrettet et madpakkehus, hvor vi kan gå hen på udflugt. I begge institutioner arbejdes der  aktivt med inklusion, hvilket bl.a. kommer til udtryk gennem holdninger til mobning, skabe rum til forskellighed og sikre at der er et godt børnemiljø.

 

I Skovbrynet har vi en udpræget legekultur og vi opdeler børnene i legegrupper. Det er her vi kan sikre at børnene udvikler tætte relationer til deres kammerater og kan øve sig i leg i mindre grupper. De voksne er aktive og deltagende i legen. Når der ikke er behov for guidning i legen trækker de voksne sig og er observerende. Vi evaluerer løbende om alle børn har en ven og om de har haft mulighed for at øve sig i de forskellige legetyper. Målet er at skabe god rammer til at gøre børnene selvhjulpne. At kunne selv, giver selvværd og følelsen af succes. Vi giver børnene den tid de har brug for, så de lykkes med de små opgaver, som toiletbesøg, smøre deres mad eller dække bord. Selvhjulpenhed tager tid! Dette gøres i samarbejde med forældrene. Der arbejdes med et tæt forældresamarbejde og der tilbydes løbende forældresamtaler i forbindelse med opstarten og igen før børnene starter i skolen. Derudover har vi et tæt samarbejde med skolen.

Kontakt os:

Skovbrynet
Kalvehaven 28
6330 Padborg
Tlf: 73768014

E-mail: lki@aabenraa.dk

En del af:

 

 

Kontakt: Kalvehaven 28, 6330 Padborg, Tlf.: 73768014, lki@aabenraa.dk