PADBORGS NATURBEVIDSTE DANSKE BØRNEHAVE

Børn 0-6 år – Vi har hver dag fokus på dit barns trivsel, udvikling og læring

Skovbrynet

Børn 0-6 år – Vi er med til at skabe hverdag- det gode børneliv!

Skovbrynet ligger i et dejligt område tæt på skov og sø. Fra vores store legeplads med rum til mange forskellige aktiviteter har vi en låge, hvor vi kan komme hurtigt på biblioteket og torvet i centrum af Padborg by. Vi benytter ofte nærområdet og de muligheder det giver som ekstra uderum.

Vores pædagogiske principper og værdier 

Tryghed – Omsorg – Rummelighed – Faglighed

Alle fire værdier er grundlæggende i vores daglige pædagogiske arbejde. Værdierne har stor betydning og genspejler sig, ikke blot i måden vi ansatte arbejder pædagogisk på, men ligeledes i måden vi møder både forældre og hinanden som kolleger på.

Dagtilbudets pædagogiske principper:

  • Vi har et ønske om at give alle børn mulighed for at udvikle sig, med alle de muligheder, som hvert enkelt barn har.
  • Vi anser børnene for at være selvstændige individer, og møder dem med en anerkendende tilgang, da dette kan styrke deres tro på sig selv.
  • Vi udfordrer dagligt barnet i hverdagen, dette gør vi med udgangspunkt i det enkelte barn, dets alder samt udviklings trin.
  • Vi forsøger at give børnene de bedste udviklingsmuligheder ved at møde alle børn i øjenhøjde samt ved at give plads til det enkelte barn.
  • Vi er troværdige og tydelige voksne, vi gør brug af os selv som rollemodeller, og derigennem inspirerer vi børnene.
  • Vi arbejder i vores dagligdag med sociale færdigheder, her hjælper vi børnene med at danne relationer indbyrdes.
  • Vi viser dem, hvordan man er en god ven, hvordan man er hjælpsom, omsorgsfuld samt hvordan man respekter hinanden. Ligeledes lærer vi dem at invitere hinanden til leg samt sige fra, hvis der er noget, de ikke bryder sig om.
  • Vi vægter børnenes leg som en værdi i sig selv og den går igennem hele dagen i vores hverdag. Børnene lærer gennem leg at forhandle, indgå kompromisser og at løse konflikter. Børn må afstemme sig hele tiden med hinanden. Barnets sociale læring og udvikling finder også sted, hvis børnene iagttager de andres børns leg. Vi voksne er med nede på gulvet, for at blive inviteret med i børnenes leg, men vi går også foran, ved siden af og bagved børnene og guider hvis der er brug for det.

 

I er altid velkommende til at kontakte os på telefon, hvis i ønsker at se børnehaven og få en tid til rundvisning.

Åbningstider 

mandag til torsdag 07:00 – 17:00

fredag fra 7:00 – 16:00

Kontakt: Kalvehaven 28, 6330 Padborg, Tlf.: 73768014, lki@aabenraa.dk